top of page

U kent ongetwijfeld een zorgplan. Registraties omtrent de gezondheid enerzijds en zorgacties anderzijds.  Welke zorg moet verleend worden aan deze persoon? Welke accenten en bijzondere acties zijn vereist? 

 

Maar een bewoner in ons woonzorgcentrum heeft niet enkel zorg nodig. Deze persoon wil in deze fase van zijn leven verder leven volgens eigen gewoonten en voorkeuren, wil verlangens waarmaken en koestert wellicht ook enkele ambities. We spreken hier over 'zinvolheid' ervaren. Hier wordt te weinig aandacht aan besteed. Een plan rond wonen en leven ontbreekt al te vaak.

Wij denken dat een woonleefplan een serieuze bijdrage kan leveren voor de bewoner :

- het zich goed voelen in zijn nieuwe omgeving

- zinvolheid ervaren 

- mee het eigen leven redigeren en in handen nemen

Voor de voorziening kan het woonleefplan erin slagen om:

- een betere en diepere dialoog met de bewoner tot stand te brengen

- alle medewerkers alerter te maken voor de kleine wensen en grote plezieren van de bewoner

- een persoonsgerichte en vraaggestuurde cultuur in huis tot stand te brengen. 

- tot sterker wonen en leven te komen in huis. 

 

Het woonleefplan is het instrument bij uitstek voor de begeleider wonen en leven die vanuit de rol van mentor met de bewoner dit woonleefplan vorm geeft en ervoor zorgt dat de gekozen acties uitgevoerd en geëvalueerd worden. Voor andere zorgmedewerkers is het een richtsnoer om vraaggestuurde en persoonsgericht op wensen van bewoners in te gaan. Het woonleefplan is de lijm tussen medewerkers, bewoner en het leven zoals het is. 

Je zou kunnen stellen dat we zover moeten komen dat een woonleefplan niet meer nodig is. Dat iedereen in huis het evident vindt om te luisteren naar en in te gaan op zeer individuele vragen van mensen die over wonen en leven gaan. Misschien komen we ooit nog zo ver. 

Let op: het kan ook fout gaan met een woonleefplan. Dat zien we gebeuren als :

- het woonleefplan een administratieve bezigheid wordt van het invullen van vakjes en het afvinken van prestaties

- het woonleefplan doel op zich wordt en een strikt en voor-iedereen-hetzelfde-keurslijf wordt, waar we alles willen instoppen en dat een loodzwaar monster wordt.

- we weer gaan zoeken naar problemen die moeten opgelost worden. Wonen en leven gaat niet over problemen maar over verlangens en wensen, behoeften en doelstellingen.

- dit niet omkaderd en ondersteund wordt vanuit de directie met een duidelijke visie en beleid. Consequent handelen is nodig.

Daarom een oproep om voor een woonleefplan te kiezen als een methodisch middel dat een visie in huis wil helpen waarmaken. Meer hierover lees je bij het werken aan een woonleefbeleid... 
 

bottom of page